Medicina de familie

Medicina de familie asigură asistența medicală primară și continuă și, prin acțiuni preventive, educaționale, terapeutice și de recuperare, contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei și colectivității. Medicina de familie reprezintă cadrul în care are loc primul contact dintre pacient și îngrijirile de sănătate. Acesta deține informații valoroase privind istoricul medical al pacientului și date privind predispozițiile familiale.

 

În urma înscrierii tale pe lista de pacienți, poți beneficia de mai multe servicii medicale:

 • Medicul de familie este primul clinician de la care începe gestionarea cazului medical.
 • Asigură accesul populației la servicii medicale;
 • Consultă și tratează bolile pacienților de toate vârstele în limita în care acestea pot fi tratate în cabinet;
 • Inițiază anumite tratamente pentru bolile cronice sau acute;
 • Monitorizează diverse stări fiziologice ale individului (nou-născuți, gravide);
 • Monitorizează starea de sănătate a bolnavilor cronici și evaluează complianța acestora la tratament;
 • Asigură îndrumarea selectivă a pacienților către altă specialitate în funcție de cazul medical;
 • Colaborează cu ceilalți medici specialiști în vederea ajustării schemelor terapeutice pentru pacienții cu mai multe boli cronice;
 • Solicită sau recomandă efectuarea analizelor de laborator și a altor investigații paraclinice;
 • Interpretează rezultatele investigațiilor și concluziile altor examene de specialitate;
 • Stabilește planul general de tratament și investigații al pacientului în funcție de nevoile acestuia;
 • Oferă sprijin, ajutor și asigură informarea pacienților despre toate aspectele tratamentului sau bolii lor;
 • Asigură prevenția în rândul populației prin consiliere și prin promovarea vaccinurilor;

Înscrierea la medicul de familie

Pentru înscrierea la medic de familie, vei avea nevoie de următoarele documente:

 1. Act de identitate în original;

 2. Card de sănătate;

 3. Cerere tipizata (se completeaza in cadrul clinicii)

 4. Istoric medical (documente, analize)

Consultația de Medicină de familie

Medicul nostru este dedicat relației cu pacientul. Medicul de familie dispune de toată deschiderea pentru a stabili o relație solidă, bazată pe încredere, comunicare, înțelegere, răbdare și profesionalism întrucât serviciile medicale din acest domeniu implică pacienți de toate vârstele.

În urma înscrierii tale pe lista de pacienți, poți beneficia de mai multe servicii medicale:

§  consultație medicală;

§  concedii medicale;

§  bilete de trimitere către diverse specialități;

§  rețete medicale gratuite/compensate;

§  adeverințe medicale.

 .

Medicul de familie este un pilon de susținere al sistemului de îngrijiri de sănătate și primul clinician de la care începe gestionarea cazului medical.

Pentru că sănătatea ta este pe primul loc, te așteptăm.

#Dr. Primar Rodica Vidican

Popup with Text and Image

Leave a Reply

(Scrie un comentariu)

Your email address will not be published. Required fields are marked *